Historie petanque v Kolové, Sudetech, Čechách a Evropě

Koulená – petanque se v Kolové hraje již více než 370 let.
Německý název Kolové je Kohlhau a vznikl podle toho, že se v okolních lesích pálilo dřevěné uhlí (kohl = uhlí). A právě okolo milířů, na písčitých půdách vznikla hra, kterou místní v egerlandském dialektu pojmenovali kohlhauená. Nejdříve se hrálo s oblými dřevěnými uhlíky, později si začali vyřezávat koule (Kohloule) speciálně pro hru z tvrdého bukového dřeva. Hrálo se podle pravidel téměř shodných s dnešními. V roce 1648, po skončení třicetileté války, si někteří místní chasníci donesli z armády železné dělostřelecké koule. Od té doby se v Kolové začala koulená hrát i se železnými koulemi.
Hra se stala tak populární, že v roce 1649 byl založen Kohlhauená klub Kohlhau (KKK).
Mladí muži z Kolové dosahovali ve hře takového mistrovství, že od té doby byli zařazováni v armádě k chebskému pěšímu pluku jako granátometčíci a minéři. Například za 1. světové války požádalo německé velení rakouský generální štáb o zapůjčení družstva kolovských granátometčíků k obsluze děla Tlustá Berta. Kolovští dělostřelci tak byli jedinými rakouskými vojáky na západní frontě. Občas si zahráli koulenou (petanque) s francouzskými zajatci, které pravidelně poráželi.
Za 2.světové války, po obsazení Sudet, byli kolovští chlapci zařazeni jako bombometčíci do německých bombardérů. V květnu a červnu 1940, při bombardování Francie se stal populární jejich slogan, kdy při shazování pum vykřikovali: „Das ist Kohlhauená! Wo ist petanque?“
Kolovští mají zásluhu i na rozšíření koulené do celé Evropy. V 19. století navštěvovala Kolovou skupina chorvatských studentů, kteří za starého mocnářství studovali v Praze a hru si velmi oblíbili. Z Chorvatska se pak hra rozšířila do Itálie a do Francie.
V roce 1945, po příchodu českého obyvatelstva, se klub dále rozvíjel. Byl přejmenován na Vesnický koulařský klub (VKK) Kolová. A aby se mohlo hrát i v zimě, byla postavena hala.
Po komunistickém puči v roce 1948 však došlo k úpadku. Nejprve během kolektivizace byla zabavena hala a do ní byly sehnány krávy soukromých rolníků. Vznikl tu velkokapacitní kravín (VKK). A protože hráči odmítli vstup do sjednocené tělovýchovy, klub, který přečkal veškeré války i odsun Němců, zanikl.
Klub byl obnoven až na jaře roku 1997 a v roce 1999, při příležitosti 350letého výročí vzniku klubu, se pod názvem Petanque club Kolová přihlásil do asociace ČAPEK.

Z historických pramenů zapsal Ivo Kacerovský, předseda PC Kolová
V Kolové l.p. 1999 (doplněno 2022)