28. října 2023

XIII. memoriál Mirka Valenty ’23 - výsledky, foto

Foto: 
https://eu.zonerama.com/pckolova/Album/10387494, nebo https://photos.app.goo.gl/J5p2g7LN7Ra7fLNb8
Výsledky: 
http://czechpetanque.cz/turnaj.html?id=1293, foto vítězů na FB CdP Loděnice

Z technických důvodů a po dohodě s vedením Asociace se mění pořadatel a místo konání turnaje -
nový pořadatel i místo CdP Loděnice


Kdy: sobota, 28. října 2023
 • prezence 8:30 - 9:15
 • zahájení 9:30
Kde: areál PC Kolová "U Gubiše"
Systém: dvojice (2x2)
 • základní kola švýcarský system 4 kola (čas.limit), dále 16 KO
 • Kategorie turnaje REGIONAL - hra umožněna i neregistrovaným hráčům
Ceny a trofeje:
 1. krajský přebor - hráči s licencí, nebo bydlištěm v KV a PLZ kraji
  • 1. místo: putovní pohár
  • 1. - 3. místo: věcné ceny a sportovní trofeje
 2. turnaj - všichni hráči turnaje
  • 1. - 3. místo: věcné ceny a sportovní trofeje
Startovné:
 • 250 Kč / hráč (junioři a vojsko 100 Kč / os.)
Přihlášky:
Orgány turnaje:
Stravování:
 • v ceně startovného polední občerstvení
 • dále v bufetu klubu: pochoutky na grilu, teplé i studené alko a nealko nápoje, cukrovinky a slané pochutiny
Ubytování:
 • chcete se ubytovat v Kolové, nebo přímo v areálu? Volejte předsedovi... viz kontakty
Technická poznámka:
 • Každý přihlášený hráč se účastní na vlastní nebezpečí a přihlášením do turnaje potvrzuje toto prohlášení:
  1. Propozice beru na vědomí a turnaje se účastním na vlastní nebezpečí.
  2. Za nezletilce nesou odpovědnost zákonní zástupci.
  3. Jsem seznámen(a) se všemi řády ČFKS, pod jejíž hlavičkou je turnaj pořádán, které se zavazuji dodržovat.
  4. Prohlašuji, že jsem si vědom(a) toho, že svým jednáním a činností nesu veškerou odpovědnost za škodu způsobenou na zdraví nebo věcech, která vznikne mně, pořadateli nebo třetím osobám v areálu a v den konání turnaje.
  5. Budu dodržovat případná nařízení a doporučení spojená s aktuální zdravotní, hygienickou a epidemiologickou situací platná v době konání turnaje.
 • Koule mimo ohraničené hřiště je neplatná (viz čl.37 soutěžního řádu).
Kontakt a dotazy

Srdečně zve a těší se na shledanou v Kolové

Petanque club Kolová