8. července 2023

XXVII. Kolovská koule ’23 - výsledky, foto

Foto: 
https://eu.zonerama.com/pckolova/Album/10028007, nebo https://photos.app.goo.gl/WcQuEXwcwfeRZghy6
Výsledky: 
http://czechpetanque.cz/turnaj.html?id=1262

Petanque club Kolová si vás dovoluje pozvat na XXVII. ročník turnaje dvojic v petanque, kategorie PRESTIGE

Kolovská koule 2023


Kdy: sobota, 8. července 2023
 • prezence 8:00 - 8:45
 • losování 9:00 - 9:20
 • zahájení 9:30
Kde: areál PC Kolová "U Gubiše"
Systém: dvojice (2x2)
 • základní kola švýcarský system 5 kol (čas.limit), dále 16 KO
 • Kategorie turnaje PRESTIGE, jen pro hráče s licencí a homologovaným nářadím
Ceny a trofeje:
 • 1. - 3. místo: sportovní trofeje + věcné a peněžité ceny
 • 4. místo: věcná cena
Startovné:
 • 300 Kč / hráč (junioři a vojsko 100 Kč / os.)
Přihlášky:
Orgány turnaje:
 • ředitel: Radim Pacák
 • delegát: XXX
 • hl. rozhodčí: Josef Čihák
Stravování:
 • v ceně startovného oběd
 • dále v bufetu klubu: pochoutky na grilu, teplé i studené alko a nealko nápoje, cukrovinky a slané pochutiny
Ubytování:
 • chcete se ubytovat v Kolové, nebo přímo v areálu? Volejte předsedovi... viz kontakty
Technická poznámka:
 • Každý přihlášený hráč se účastní na vlastní nebezpečí a přihlášením do turnaje potvrzuje toto prohlášení:
  1. Propozice beru na vědomí a turnaje se účastním na vlastní nebezpečí.
  2. Za nezletilce nesou odpovědnost zákonní zástupci.
  3. Jsem seznámen(a) se všemi řády ČFKS, pod jejíž hlavičkou je turnaj pořádán, které se zavazuji dodržovat.
  4. Prohlašuji, že jsem si vědom(a) toho, že svým jednáním a činností nesu veškerou odpovědnost za škodu způsobenou na zdraví nebo věcech, která vznikne mně, pořadateli nebo třetím osobám v areálu a v den konání turnaje.
  5. Budu dodržovat případná nařízení a doporučení spojená s aktuální zdravotní, hygienickou a epidemiologickou situací platná v době konání turnaje.
 • Koule mimo ohraničené hřiště je neplatná (viz čl.37 soutěžního řádu).
Kontakt a dotazy:

Srdečně zve a těší se na shledanou v Kolové

Petanque club Kolová